“Jedynki” nie dla kobiet i młodych. “Nie są to wybory, które mogłyby przebudować scenę polityczną”

Przeciętny lider listy
ogólnopolskiego komitetu wyborczego to 49-letni mężczyzna z wyższym
wykształceniem i legitymacją partyjną. Taki obraz powstał na podstawie
analizy DGP jedynek największych komitetów. Statystycznie tylko co piąty
lider listy to kobieta.Tagi: